Likvidace autovrakůKromě výkupu a zpracování kovového odpadu se naše společnost zabývá rovněž ekologickou likvidací autovraků. Likvidaci provádíme na našich specializovaných pracovištích v Brně a v Českých Budějovicích.

Pro občanskou veřejnost i pro firmy platí zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona lze odhlásit automobil z evidence motorových vozidel pouze v případě, že byl vystaven protokol o převzetí automobilu k ekologické likvidaci.

Naše společnost má souhlas k provozování zařízení na sběr a výkup autovraků s oprávněním tento protokol vystavovat. Rovněž jsme držiteli oprávnění pro ekologickou likvidaci všech motorových vozidel, kam patří kromě osobních a nákladních vozidel také například motocykly nebo traktory.


Mám zájem o likvidaci autovraků

Co je potřeba pro vydání potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků?

  • fyzická přítomnost vozidla - lze dovézt osobně, nebo prostřednictvím naší odtahové služby
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Nemůže-li se vlastník vozu zapsaný v technickém průkazu dostavit, je nutné, aby zmocněná osoba  měla plnou moc (nemusí být notářsky ověrená). Jedná-li se o vozidlo z dědictví, doloží se zápis z  dědického řízení.
  • velký technický průkaz
  • je-li majitelem autovraku právnická osoba, je nutno doložit platný výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu – vždy je nezbytné, aby jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí

Provozovny Brno a České Budějovice

1. Brno

Remet, spol. s r. o.
Vídeňská11/127
619 00 Brno
Po - Pá 7:00 - 17:00 h
So 7:00 - 12:00 h

2. České Budějovice

Remet, spol. s r. o.
Okružní 643
370 01 České Budějovice
Po - Pá 7:00 - 15:30 h
So 7:00 - 11:00 h