Kovohutnictví

Nejkratší spojení mezi dvěma místy je přímá čára.

Přepracování materiálu

Využijte výhody vazbového obchodu – ušetříte peníze.

Nabídněte nám Váš hliníkový odpad. Použijeme ho na výrobu slitin, které jste si objednali. Ušetříte čas, práci i peníze.

Kromě toho také podpoříte životní prostředí, protože díky vám pak kovový odpad neskončí nevyužitý na skládkách nebo hůř, pohozen někde v přírodě. Recyklace kovů je rovněž velmi přínosná z ekonomického hlediska.

Váš přebytečný kovový odpad od vás odkoupíme, převezmeme a uskladníme v našem skladu. Poté dochází k úpravě vsázkových surovin, konkrétně se jedná o třídění, stříhání, lisování a další úpravy, díky kterým se tento materiál připraví na další použití, tedy k výrobě slitin.Výroba slitin tavením probíhá v rotačních sklopných pecích v solné lázni. Kromě rotačních pecí využíváme i dvoukomorovou odtavovací pec, která slouží k tavení vsázky obsahující mechanické železo. Kov je z těchto pecí přeléván do udržovacích pecí, kde je kov dolegován dle požadavku zákazníka. Během tavby je kontrolováno mnoho aspektů jako např. naplynění, chemické složení a jiné. Z tekutého kovu jsou odlévány tzv. ingoty, což je náš konečný produkt. Nakonec je vše zkontrolováno, zabaleno a zasláno tak, jak jste si objednali. 

Jsme největším výrobcem slévárenských slitin hliníku v České republice. Vyspělá technologie tavení v solné lázni při použití nejmodernějších výrobních zařízení řízených pomocí výpočetní techniky spolu s profesionální obsluhou je zárukou vysoké kvality produkce.

  • Výrobní kapacita: 63 000 t za rok
  • Dle norem: EN, DIN a zákaznických specifikací
  • Forma dodávek: bloky o hmotnosti 6kg, délky 600 mm
  • Baleno do svazků nebo dvojsvazků o hmotnosti 500 - 1 000kg
  • Možno manipulovat pomocí vysokozdvižného vozíku.
Specifikace slitin:

226 A EN AB 46 200 / Al Si 8 Cu 3
226 D EN AB 46 000 / Al Si 9 Cu 3 (Fe)
231 A EN AB 47 000 / Al Si 12 Cu
231 D EN AB 47 100 / Al Si 12 Cu 1 (Fe)
230 A EN AB 44 200 / Al Si 12
230 D EN AB 44 300 / Al Si 12 (Fe)
233 EN AB 43 200 / Al Si 10 Mg (Cu)
239 A EN AB 43 000 / Al Si 10 Mg
239 D EN AB 43 400 / Al Si 10 Mg (Fe)
260 EN AB 48 000 / Al Si 12 Cu Ni Mg

Tvorba prodejní ceny:

  • spotové ceny
  • vzorcové ceny
  • LME + prémie
  • WVM – rabat